Informacje

Transport pacjentów

Teren naszego działania obejmuje miasto Toruń a w szczególności ul.
Broniewskiego, Fałata, Mickiewicza, Słowackiego, Gagarina, Św. Józefa, Reja,
Kochanowskiego, Bydgoską, Asnyka, wszystkie ulice przyległe do w/w ulic a także miejscowości wokół Torunia (Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń, Górsk), Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Sąsieczno, Dzikowo, Silno.

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.