Zasady udzielania świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia w NFZ

Zasady udzielania świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia w NFZ

Od 1 stycznia 2013 rozpoczął działalność system eWUŚ czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Oznacza to, że teraz idziemy do lekarza z dowodem osobistym (PESEL) lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Brak konieczności zbierania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie z ZUS lub w KRUS oczywiście nie zwalnia pacjenta z opłacenia tej składki  (dla osób pracujących na „ umowę o pracę” składka automatycznie odciągana jest z pensji).

W sytuacji kiedy pacjent zostanie zweryfikowany negatywnie w bazie eWUŚ – ma prawo złożyć oświadczenie, że posiada prawo do leczeni a w publicznej służbie zdrowia a lekarz ma obowiązek takiego pacjenta przyjąć – sprawa jest rozpatrywana później.  JEŻELI OKAZAŁO BY SIĘ, ŻE PACJENT NIE POSIADA PRAWA DO BEZPŁATNEJ WIZYTY ZA WIZYTĘ ZAPŁACI WEDŁUG PRZYJĘTYCH PRZEZ NFZ STAWEK.

W jaki sposób możesz potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.