Zasady udzielania świadczeń Medycznych

Rejestracja Pacjentów

poniedziałek – piątek 8.00-18.00

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej.